Got Feedback?
Showing 232     Search within results:
Weller Glendale Pottery Vase 8" Vintage Ivory Gold Bullion Embroidered Dragon Japanese Satin Kimono Antique Japanese Kimono Robe Embroidered Silk Ladies Woman VintageVintage Japanese Smooth Silk Shibori Tie Dye Purple Kimono Fabric 61"16525# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Komon Kimono / Outlet Item / Floral Pl16799# Japanese Kimono / Outlet Item / Vintage Bolt For Kimono / Tsumugi / AbstrVintage Antique Japanese All Silk Black Lined Kimono Robe W/red Silk Sash17220# Japanese Kimono Japanse Kimono / Antique Haori / Stream & Floral PlantsVintage Japanese Silk Kimono Embroidered Designs16534# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Komon Kimono / Outlet Item / Little FlAntique Japanese Obi Fabric - Made Of Silk And Gold Thread - Made Before Ww Ii 16451# Japanese Kimono / Outlet Item / Vintage Bolt For Komon Kimono / Trees [made In Japan] Authentic Yukata Robe Iris Design Cotton 100% Purple 0447Made In Japan Authentic Yukata Robe Flower Design Cotton 100% Light Yellow 045416542# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Edo Komon Kimono / Outlet ItemN224 Vintage Japanese Silk Kimono Fabric/ Quilt Craft / 160cm16528# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Kimono (1200 Cm) / Outlet Item / Tsumu16532# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Komon Kimono / Outlet Item / Scenery O16579# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Edo Komon Kimono / Outlet Item16453# Japanese Kimono / Outlet Item / Vintage Bolt For Kimono / Tsumugi / DiamoCf04/420 Vintage Japanese Kimono Cotton Momen Antique Boro Happi Indigo Blue16306# Japanese Kimono / Vintage Fukuro Obi / 53 Stations Of The Tokaido16536# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Komon Kimono / Outlet Item / FlowerMeibiao Red Silk Kimono Style Robe Embroidered Phoenix Bird / Flowers - Sm16545# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Komon Kimono / Outlet Item / Abstract16450# Japanese Kimono / Outlet Item / Vintage Bolt For Komon Kimono / Ume Bloss16563# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Komon Kimono / Outlet Item / Plant Dye16539# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Komon Kimono / Outlet Item / Cloud16507# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Kimono / Outlet Item / Tsumugi / Woven16797# Japanese Kimono / Outlet Item / Vintage Bolt For Kimono / Tsumugi16459# Japanese Kimono / Outole Item / Vintage Bolt For Kimono / Tsumugi 16464# Japanese Kimono / Outlet Item / Vintage Bolt For Komon Kimono / Flower Ar16565# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Komon Kimono / Outlet Item / Floral Pl16531# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Komon Kimono / Outlet Item / Scenery O16455# Japanese Kimono / Outlet Item / Vintage Bolt For Komon Kimono16577# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Komon Kimono / Outlet Item / Chayatsuj16557# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Komon Kimono / Outlet Item / Flute06a7616 Silk Vintage Japanese Kimono Haori Jacket16478# Japanese Kimono / Outlet Item / Vintage Bolt For Kimono / Tsumugi / Abstr11v7624 Silk Vintage Japanese Kimono Furisode Dress Flower05a6903 Silk Vintage Japanese Kimono Haori Jacket Shibori05v7430 Cotton Vintage Wide Japanese Kimono Yukata Maple Leaf06v7610 Silk Vintage Japanese Kimono Haori Jacket Shibori16452# Japanese Kimono / Outlet Item / Vintage Bolt For Kimono / Oshima Tsumugi 16491# Japanese Kimono / Outlet Item / Vintage Bolt For Kimono / Tsumugi / MapleNi01z340 Vintage Japanese Kimono Silk Obi Fabric Phoenix 78" 16796# Japanese Kimono / Outlet Item / Vintage Bolt For Kimono / Tsumugi / Abstr16212# Japanese Kimono / Antique Fukuro Obi / Embroidery / Wave16485# Japanese Kimono / Outlet Item / Vintage Bolt For Kimono / Tsumugi / Flowe16558# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Komon Kimono / Outlet Item / Scenery &16512# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Kimono / Outlet Item / Tsumugi / Woven16570# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Komon Kimono / Outlet Item / Artist's 16552# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Komon Kimono / Outlet Item / Stripe & 16582# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Kimono (1200 Cm)/ Outlet Item / Tsumug16505# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Kimono / Outlet Item / Tsumugi / Woven16510# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Kimono / Outlet Item / Tsumugi / Woven16457# Japanese Kimono / Outole Item / Vintage Bolt For Kimono / Tsumugi / Maple16492# Japanese Kimono / Outlet Item / Vintage Bolt For Kimono / Tsumugi / Abstr15894# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Kimono / Outlet Item / Tsumugi / WovenKimono Dress Japan Obi Band Used Fukuro Geisha Band Vintage Kdjm-l003916595# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Kimono / Outlet Item / Tsumugi / Flora15890# Japanese Kimono / Antique Ribbon Tsukuri Obi For Kids / Woven Sakura16508# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Kimono / Outlet Item / Woven Stripe & 16590# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Kimono / Outlet Item / Tsumugi / Flora08a7602 Silk Vintage Japanese Kimono Robe Dress Meisen16844# Japanese Kimono / Antique Fukuro Obi / Woven Circle With Abstract AnimalVintage Turquoise Brocade Hand Embroidered Kimono S-mVintage Japanese White Cotton Sashiko Kids Kendo Gi Aikido Budo Jacket16496# Japanese Kimono / Outlet Item / Vintage Bolt For Kimono / Tsumugi / Flowe16511# Japanese Kimono / Vintage Bolt For Kimono / Outlet Item / Tsumugi / Woven


Right now on eBay