kwqd » collections

Japanese Tetsubin | kwqd

» collections

Japanese Tetsubin

From my collection.

Bunshudo tetsubin, Japan - Asianin Asian
19th (?) century Meiji (?) tetsubin - Asianin Asian
Oitomi Umahada tetsubin - Asianin Asian
Iwachu Showa Era umahada tetsubin - Asianin Asian
Ikenaga Arare cast iron tetsubin (kettle) - Asianin Asian
Japanese tetsubin - Asianin Asian